Tom Johnstone, CBE

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2010
Född 1955
Nationalitet: Brittisk

Ladda ned bild

Styrelseledamot sedan 2010
Född 1955
Nationalitet: Brittisk

Aktuella uppdrag

Ordförande: Combient och Husqvarna
Vice Ordförande: Wärtsilä 
Ledamot: Volvo Cars
Medlem: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arbetslivserfarenhet

Vd och koncernchef: SKF
Ledamot: SKF, Electrolux och Teknikföretagen
Vice Vd: SKF
Divisionschef: Automotive Division, SKF

Utbildning

M.A., University of Glasgow
Honorary Doctorate in Business Administration från the University of South Carolina, USA
Honorary Doctorate in Science från Cranfield University, UK

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Styrelseutskott

Ledamot: Ersättningsutskottet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

0

B-aktier:

0

Totalt antal aktier:

0

Syntetiska aktier:

5 339

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s halvårsrapport 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

467,30

0,00 %

Aktieägare