Sofia Jonsson

Sustainability Manager (föräldraledig)

+46 8 614 2183

sofia.jonsson@investorab.com

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Förtydligande kring vår Mångfalds- och Inkluderingsplan

Läs här

Helårsrapport, Fredag 21 Januari, 13.00 CET

Titta här

Investor B

198,38

-0,93 %

Aktieägare