Petra Hedengran

Chefsjurist och ansvarig för bolagsstyrning, samt för investeringar i EQT

  • Medlem av ledningsgruppen sedan 2007
  • Anställd 2007
  • Född 1964
  • Nationalitet: svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Ledamot: Alecta, Electrolux, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Arbetslivserfarenhet

Ledamot: EQT Partners, Lindorff Group, Svensk Exportkredit, Svenska Skeppshypotekskassan och Allmänna Änke- och Pupillkassan
Partner och Head of Banking and Financing Group: Advokatfirman Lindahl
Bolagsjurist respektive Chefsjurist: ABB Financial Services, Nordic Region
Tingsnotarie: Stockholms Tingsrätt
Associate: Gunnar Lindhs Advokatbyrå

Utbildning

Jur. kand., Stockholms Universitet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

4 500

B-aktier:

20 000

Totalt antal aktier:

24 500

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor Capital Markets Day 13 November

Kvartalsrapport januari-september 2020

Läs rapporten här

Investor B

593,60

-0,24 %

Aktieägare