Petra Hedengran

Chefsjurist och ansvarig för bolagsstyrning, samt för investeringar i EQT

 • Medlem av ledningsgruppen sedan 2007
 • Anställd 2007
 • Född 1964
 • Nationalitet: svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

 • Ledamot: Alecta, Electrolux, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Arbetslivserfarenhet

 • Ledamot: EQT Partners, Lindorff Group, Svensk Exportkredit, Svenska Skeppshypotekskassan och Allmänna Änke- och Pupillkassan
 • Partner och Head of Banking and Financing Group: Advokatfirman Lindahl
 • Bolagsjurist respektive Chefsjurist: ABB Financial Services, Nordic Region
 • Tingsnotarie: Stockholms Tingsrätt
 • Associate: Gunnar Lindhs Advokatbyrå

Utbildning

 • Jur. kand., Stockholms Universitet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

18 000

B-aktier:

85 000

Totalt antal aktier:

103 000

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Vill du veta mer om våra företag?

Läs mer här

Q2 Rapport Januari-juni 2022

Läs här

Investor B

163,58

2,89 %

Aktieägare