Petra Hedengran

Chefsjurist och ansvarig för bolagsstyrning, samt för investeringar i EQT

  • Medlem av ledningsgruppen sedan 2007
  • Anställd 2007
  • Född 1964
  • Nationalitet: Svensk

Ladda ned bild

Aktuella uppdrag

Ledamot: Alecta, Electrolux och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Arbetslivserfarenhet

Ledamot: EQT Partners, Lindorff Group, Svensk Exportkredit, Svenska Skeppshypotekskassan och Allmänna Änke- och Pupillkassan
Partner och Head of Banking and Financing Group: Advokatfirman Lindahl
Bolagsjurist respektive Chefsjurist: ABB Financial Services, Nordic Region
Tingsnotarie: Stockholms Tingsrätt
Associate: Gunnar Lindhs Advokatbyrå

Utbildning

Jur. kand., Stockholms Universitet

Aktieinnehav i Investor

A-aktier:

2 500

B-aktier:

16 000

Totalt antal aktier:

18 500

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investor AB:s Delårsrapport Q3 2019

Till rapporten

Engagerad ägare av högkvalitativa företag

Våra investeringar

Investor B

538,20

1,01 %

Aktieägare