Händelserikt 80-tal

Sent under år 1977 blev Carl de Geer svårt sjuk och avled i början på 1978. Claes Dahlbäck blev vd och Marcus Wallenberg blev ordförande. Investor flyttade till Arsenalsgatan 8C på Blasieholmen, vårt huvudkontor idag.

I början på 80-talet ägde familjen Wallenberg och Wallenbergsfären 19 procent av Investor, 19 procent av Providentia och 14 procent av Export-Invest. Investor och Providentia ägde i sin tur 40 procent respektive 19 procent i Garphytte Bruk. Garphyttan hade sedan ett antal år blött ekonomiskt på grund av en strukturell kris i industrin. Marcus Wallenberg klev in och tillsåg att en nödvändig omstrukturering skedde av Garphyttan. Affärsvärlden beskrev sedermera denna räddningsaktion i tidningen så här: "Det faktum att Garphyttan överlevde var tack vare den Wallenbergska företagsfilosofin." Det tålamod och de specifika nedskärningar som gjordes under 1981 blev Garphyttans räddning.  

Peter Wallenberg blir ordförande och ytterligare affärer genomförs
1982 skulle bli Marcus Wallenbergs sista levnadsår och ett av de viktigare beslut han tog på Investor detta år var försäljningen av fastighetsbolaget Diligentia. En aktör på marknaden ville sälja en stor post i SKF och köparna var Investor, Providentia och Skånska Cementgjuteriet. För att klara av köpet ekonomiskt var Investor tvunget att låna en väsentlig summa pengar. Eftersom Investor hade uppskattningsvis 13 procent av rösträtterna i Diligentia (Providentia ägde 16 procent) började Marcus att leta efter en köpare av Diligentia, vilket till slut blev Trygg Hansa. Investor tjänade 90 Mkr på affären. När Marcus avled vid 83 års ålder tog Peter Wallenberg, son till Marcus, över efter sin far som ordförande i Investor och involverade sig omedelbart i ett flertal stora affärer.

1984 köpte Investor och Providentia tillbaka Volvos aktier i Atlas Copco och Stora Kopparberg. Förvärvet gjordes genom Patricia, ett bolag som bildats enkom för återköpet. Under de närmsta åren efter detta gjorde Stora Kopparberg fyra förvärv (Billerud, Papyrus, Swedish Match och Feldmühle). I och med förvärven blev Stora Kopparberg, STORA, det tredje största skogsbolaget i världen.

STORA:s 6 Mdr kronors bud på Swedish Match var vid den tidpunkten det största kontantbudet i Stockholmsbörsens historia.