Fusioner och förvärv

Asea och Schweiziska Brown Boveri påbörjade diskussionen om att skapa en stor global aktör. De två sammangick år 1986 och skapade därmed ABB. Under 80-talet förvärvade Electrolux över 200 bolag. 90-talet kom däremot att innebära en utmanande tid för vitvarujätten på grund av att konjunkturen vände nedåt samtidigt som man hade dragit på sig skulder genom de många förvärven.

Förvärven inom STORA, fusionen mellan Asea och Brown Boveri samt de många förvärven som gjordes inom Electrolux krävde en expansion av Investor. Investor och Providentia fyrdubblade sin personal under denna tid.
 
Det händelserika 80-talet innebar ett flertal andra utvecklingssteg för Investor; uppstartandet av flertalet nya bolag och försäljning och förvärv av andra. Ett exempel var grundandet av OM (idag OMX). Det nya bolaget, vars syfte var att etablera en marknad för handel i standardiserade optioner, blev en stor succé redan från början och växte snabbt. OMX äger och driver idag Norra Europas största integrerade handelsplats för aktier. 

90-talet
År 1991 förvärvade Tetra Pak Alfa Laval för cirka 16 Mdr kronor efter mer än 40 års samarbete. Investor köpte alla utestående aktier i Saab-Scania för 21,1 Mdr kronor och Investor-aktien steg högre än alla aktier under årtiondet; med 1.966 procent, eller 20 gånger. Vid den tiden bestod Investors verksamhet av två områden; portföljverksamheten med långsiktigt aktieägande i bolag som STORA, ASEA, Astra, SKF, Ericsson, Atlas Copco och Electrolux, samt den industriella verksamheten inom Saab-Scania.

Det industriella konglomeratet Incentive noterades på Stockholmsbörsen efter att ha knoppats av från ASEA/ABB. 1992 gick Investor och Providentia samman och två år senare, 1994, förvärvade Investor Export-Invest.

1994 bildades EQT av Investor tillsammans med SEB och AEA. Investor köpte samtidigt in sig i WM-data.